THRILLER-min
ACETON_AazZ_vyssi-min
0123456789_aceton
magnuum
aceton01b
aceton01b
aceton01b
aceton01b_invert
D_aceton-1

Aceton 01

Aceton je fluidní, plnokrevné písmo. Vzniklo na principu chemického rozpouštění atramentu obsaženém v literách propisotu. Kolekce obsahuje všechny základní verzálky s vybranými alternacemi, numerickou řadu a akcenty určené pro západní a středoevropskou latinku.

#top #alphabet #for_use

THRILLER-min
THRILLER-min
THRILLER-min