E_polyss

Polystyren

Při ohřevu horkým vzduchem dochází ke zhroucení materie. Litera je na cestě ke změně skupenství a upadá do sebe. Než skončí ve svém cíli, tedy fázi naprosté nečitelnosti.

#motion #title #method